Competition Schedules

Competition Schedules

2018 AA Girls’ OFSAA Schedule

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

A1 - Corpus Christi CSS    (GHAC 1)

B1 - Holy Trinity HS (GBSSA 1)

C1 - St. David CSS (CWOSSA)

D1 - Monsignor Paul Dwyer CHS (LOSSA)

A2 - St. Michael HS (SOSSA)

B2 - Father Bressani CHS (YRAA)

C2 - Holy Cross CSS (COSSA)

D2 - Huntsville HS (GBSSA 2)

A3 - Cairine Wilson SS (NCSSAA)

B3 - Superior Heights C&VS (NOSSA)

C3 - Notre Dame CSS (GHAC 2)

D3 - Francis Liberman (TDCAA)

A4 - Leaside HS (TDSSAA)

B4 - ÉSC Thériault (NEOAA)

C4 - Sandwich SS (SWOSSAA 1)

D4 - Clarkson SS (ROPSSAA)

A5 - Dryden HS (NWOSSAA)

B5 - ÉSC L'Essor (SWOSSAA 2)

C5 - Parkside CI (WOSSAA)

D5 - Frontenac SS (EOSSAA)


DAY 1 - L’Essor High School/Tecumseh Fields

Time

Field 1

Field 2

Field 3

Field 4

9:00am

A1 vs A5

B1 vs B5

C1 vs C5

D1 vs D5

10:30am

A2 vs A3

B2 vs B3

C2 vs C3

D2 vs D3

12:00pm

D4 vs D1

A4 vs A1

B4 vs B1

C4 vs C1

1:30pm

D5 vs D2

A5 vs A2

B5 vs B2

C5 vs C2

3:00pm

D3 vs D4

A3 vs A4

B3 vs B4

C3 vs C4


Day 2 - McHugh Fields

Time

Field 1

Field 2

Field 3

Field 4

8:00am

C1 vs C2

D1 vs D2

A1 vs A2

B1 vs B2

9:30am

C4 vs C5

D4 vs D5

A4 vs A5

B4 vs B5

11:00am

C3 vs C1

D3 vs D1

A3 vs A1

B3 vs B1

12:30pm

B2 vs B4

C2 vs C4

D2 vs D4

A2 vs A4

2:00pm

B5 vs B3

C5 vs C3

D5 vs D3

A5 vs A3

5:15pm Quarter-Finals

1stA vs 2ndB

1stB vs 2ndA

1stC vs 2ndD

1stD vs 2ndC<

Day 3 - L’Essor High School/Tecumseh Fields

Time

Field 3

Field 4

9:00am

Winner of Field 1 vs Winner of Field 4 from Q-F

Winner of Field 2 vs Winner of Field 3 from Q-F

1:00pm

 

Bronze Medal Game

Loser of Field 3 vs Loser of Field 4 

1:30pm

Gold Medal Game

Winner of Field 3 vs Winner of Field 4 from 9am games